Tuyên truyền thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.2463131/4/2022 12:38:45 AM1/4/2022 12:38:45 AMNgày 23 tháng 12 năm 2021, Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre có Công văn số 237/CĐVC về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{E886CE76-AB20-43C6-A47A-057CF5A6820C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thanh tra tỉnh Bến Tre xét và công nhận sáng kiến cơ sở năm 202135623912/8/2021 3:12:28 AM12/8/2021 3:12:28 AMThực hiện Quyết định số 131/QĐ-TT ngày 10/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại cơ STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{C23FEF84-92EB-4D76-9269-F12F2D95D966}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thanh tra tỉnh tổ chức đánh giá nội bộ công tác ISO theo TCVN 9001:2015 năm 202128660511/29/2021 7:51:03 AM11/29/2021 7:51:03 AMĐoàn đánh giá nội bộ gồm 13 thành viên, được chia làm 07 tổ đánh giá và đánh giá chéo giữa các phòng có thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 90012015 STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{1D628FB7-A70F-4E4C-A56E-03CE73AAB533}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
THƯ CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945-23/11/2021)29088511/24/2021 12:22:56 AM11/24/2021 12:22:56 AMxml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CMSHistoryEntity STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{44F383FB-A49A-43C1-A1F8-BB6CC48D9B55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
KẾT LUẬN THANH TRA VỀ THANH TRA TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH UBND XÃ TÂN PHONG65680511/9/2021 12:35:13 AM11/9/2021 12:35:13 AMKết quả thanh tra cho thấy UBND xã Tân Phong có ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{B5420E70-DE34-40CB-AF13-AD6484383BA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Góp ý dự thảo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh69761711/3/2021 7:41:51 AM11/3/2021 7:41:51 AMCăn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{A66C6B58-66CF-4AB0-8163-4F0AFD231438}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 58024411/1/2021 4:36:37 AM11/1/2021 4:36:37 AMTheo đó, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm có - Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; - Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{4DC703B5-BC71-431B-80C3-BBC536403563}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thanh tra tỉnh tập huấn công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp58024211/1/2021 4:17:13 AM11/1/2021 4:17:13 AMHình Quang cảnh buổi tập huấn Hình Ông Trần Tấn Lộc, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiến hành cuộc thanh tra về đất đai liên quan đến việc san STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{2F2EA272-42C4-4634-B2C9-138DB9EF4653}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước13050910/28/2021 7:16:27 AM10/28/2021 7:16:27 AMĐoàn công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (thời gian từ 16/12/2019 đến 15/12/2020) và thực hiện kiến nghị của STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{9FDA4CA9-D29B-471E-8491-39666596B189}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/1014281310/21/2021 2:55:08 AM10/21/2021 2:55:08 AMCông đoàn cơ sở có 34 công đoàn viên, trong đó 15 CĐV là nữ Tại buổi họp mặt các công đoàn viên đã nghe ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ tịch CĐCS đã ôn lại STS_ListItem_16002https://thanhtra.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://thanhtra.bentre.gov.vnFalsehttps://thanhtra.bentre.gov.vn{3147755E-FBC4-42C0-9677-07640B554363}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00