​THANH TRA TỈNH BẾN TRE

  1. ​                                                                             ​​Địa chỉ: Số 108, đường 3/2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre​
    ​                                                    ​​​                                                                        ​Điện thoại: 02753. 826 233​