Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Video mới

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
  
  
ItemShortContent
  
  
Attachments
  
  
  
  
7Phim tài liệu: Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển
  
Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển
1/6/2021/PublishingImages/2021-01/download_Key_06012021142615.pngYes/images/tài liệu- Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển - Video đã phát trên VTV1 - VTV.VN.mp4
9chuyển đổi số
  
1/26/2022https://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_Clip_Chuyen%20Doi%20So.mp4Yeshttps://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_Clip_Chuyen%20Doi%20So.mp4
10Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
  
1/26/2022https://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_%20Tuyen%20truyen%20DVCTT%20tinh%20Ben%20Tre.mp4Yeshttps://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_%20Tuyen%20truyen%20DVCTT%20tinh%20Ben%20Tre.mp4
11Chữ ký số
  
1/26/2022https://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_CH%E1%BB%AE%20K%C3%9D%20S%E1%BB%94.mp4Yeshttps://thanhtra.bentre.gov.vn/Documents/Final_CH%E1%BB%AE%20K%C3%9D%20S%E1%BB%94.mp4