{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
THƯ CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945-23/11/2021)THƯ CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945-23/11/2021)/Lists/ImageCMS/2021-11/le-duc-tho_Key_24112021071844.jpg
11/24/2021 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhTHƯ CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945-23/11/2021)/Lists/ImageCMS/2021-11/le-duc-tho_Key_24112021071844.jpg
11/24/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhthu-chuc-mung-nhan-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thanh-tra-viet-nam-23-11-1945-23-11-2021
KẾT LUẬN THANH TRA VỀ THANH TRA TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH  UBND XÃ TÂN PHONGKẾT LUẬN THANH TRA VỀ THANH TRA TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH  UBND XÃ TÂN PHONG/Lists/ImageCMS/2021-11/Hinh 1 dang_Key_09112021072933.jpg

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Thanh tra huyện Thạnh Phú công bố Quyết định số 81/QĐ-TT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chánh Thanh tra huyện Thạnh Phú về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đoàn Thanh tra gồm 08 thành viên do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn.

11/9/2021 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinHồng Nhung, Thanh tra huyện Thạnh PhúKẾT LUẬN THANH TRA VỀ THANH TRA TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH  UBND XÃ TÂN PHONG/Lists/ImageCMS/2021-11/Hinh 1 dang_Key_09112021072933.jpg

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Thanh tra huyện Thạnh Phú công bố Quyết định số 81/QĐ-TT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chánh Thanh tra huyện Thạnh Phú về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đoàn Thanh tra gồm 08 thành viên do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn.

11/9/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhket-luan-thanh-tra-ve-thanh-tra-trach-nhiem-doi-voi-chu-tich-ubnd-xa-tan-phong
Góp ý dự thảo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnhGóp ý dự thảo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh/Lists/ImageCMS/2021-11/gop-y_Key_03112021143747.png
11/3/2021 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thông báo; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhGóp ý dự thảo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh/Lists/ImageCMS/2021-11/gop-y_Key_03112021143747.png
11/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhgop-y-du-thao-ban-hanh-quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-thanh-tra-tinh
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 /Lists/ImageCMS/2021-11/nghi-dinh_Key_01112021113046.jpg

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, so với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có một số điểm mới, đáng chú ý như sau:

11/1/2021 12:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin liên kết; Tin trong ngành; Công khai; Tài liệuTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhNghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 /Lists/ImageCMS/2021-11/nghi-dinh_Key_01112021113046.jpg

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, so với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có một số điểm mới, đáng chú ý như sau:

11/1/2021 12:00 PMYesĐã ban hànhnghi-dinh-so-89-2021-nd-cp-ngay-18-thang-10-nam-2021-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-101-2017-nd-cp-ngay-01-thang-9-nam-2017-chinh-thuc-co-hieu-luc-tu-ngay-10-thang-12-nam-2021
Thanh tra tỉnh tập huấn công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng  để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệpThanh tra tỉnh tập huấn công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng  để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp/Lists/ImageCMS/2021-11/quang canh buoi tập huấn_Key_01112021104957.jpg

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp. Tham dự có ông Phạm Minh Hoà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo, công chức Thanh tra các huyện, thành phố.

11/1/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh tập huấn công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng  để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp/Lists/ImageCMS/2021-11/quang canh buoi tập huấn_Key_01112021104957.jpg

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp. Tham dự có ông Phạm Minh Hoà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo, công chức Thanh tra các huyện, thành phố.

11/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-tap-huan-cong-tac-thanh-tra-viec-san-lap-mat-bang-de-xay-cat-nha-cong-trinh-tren-dat-nong-nghiep
Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị  kiểm toán Nhà nướcRà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị  kiểm toán Nhà nước/Lists/ImageCMS/2021-10/hìnhrasoat2021_Key_28102021141356.jpg

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Hoà, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính về việc công bố Quyết định, kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước.

10/28/2021 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhRà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị  kiểm toán Nhà nước/Lists/ImageCMS/2021-10/hìnhrasoat2021_Key_28102021141356.jpg

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Hoà, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính về việc công bố Quyết định, kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước.

10/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-kinh-te-xa-hoi-va-thuc-hien-kien-nghi-kiem-toan-nha-nuoc
Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt  nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt  nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/Lists/ImageCMS/2021-10/hinh20_Key_21102021092822.10_Key_21102021092822.jpg

 Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt Công chức và Người lao động cơ quan nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.


10/21/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Đoàn thể; Công đoàn; Tin tổng hợpTinTạ Văn Lành, Phòng NV2Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt  nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/Lists/ImageCMS/2021-10/hinh20_Key_21102021092822.10_Key_21102021092822.jpg

 Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt Công chức và Người lao động cơ quan nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.


10/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhcong-doan-co-so-thanh-tra-tinh-to-chuc-hop-mat-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_15102021094007.jpg
10/15/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tài liệu; Tin liên kết; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_15102021094007.jpg
10/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhtrien-khai-thong-tu-so-06-2021-tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021151925.jpg
10/13/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021151925.jpg
10/13/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhtrien-khai-thong-tu-so-04-2021-tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021152155.jpg
10/13/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021152155.jpg
10/13/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhtrien-khai-thong-tu-so-05-2021-tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021152405.jpg
10/13/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tài liệu; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/images (1)_Key_13102021152405.jpg
10/13/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhtrien-khai-thong-tu-so-07-2021-tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu
Công bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Lists/ImageCMS/2021-10/congboBanQLDA_Key_12102021100742.jpg
10/12/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra chuyên đề; Thanh tra hành chính; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhCông bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Lists/ImageCMS/2021-10/congboBanQLDA_Key_12102021100742.jpg
10/12/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-tai-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon
CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019”CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019”/Lists/ImageCMS/2021-10/sach-bo-luat-lao-dong-2020_s1667_Key_12102021101450.png
10/12/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoànTinTrần Thế Vĩnh, Phòng Nghiệp vụ 2CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019”/Lists/ImageCMS/2021-10/sach-bo-luat-lao-dong-2020_s1667_Key_12102021101450.png
10/12/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhcuoc-thi-tim-hieu-ve-bo-luat-lao-dong-nam-2019
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng./Lists/ImageCMS/2021-10/hinhcongbothanhtratrachnhiem_Key_08102021160543.jpg
10/8/2021 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra chuyên đề; Thanh tra hành chính; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Tin liên kếtTinNguyễn Thị Thanh Văn, VP Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng./Lists/ImageCMS/2021-10/hinhcongbothanhtratrachnhiem_Key_08102021160543.jpg
10/8/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-trach-nhiem-giam-doc-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-ve-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-thanh-tra-tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung
Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030./Lists/ImageCMS/2021-10/map-vietnam_Key_08102021154517.jpg
10/8/2021 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinTrần Thế Vĩnh, Phòng Nghiệp vụ 2Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030./Lists/ImageCMS/2021-10/map-vietnam_Key_08102021154517.jpg
10/8/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhtuyen-truyen-quang-ba-asean-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-den-nam-2030
Phát động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa.Phát động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa./Lists/ImageCMS/2021-10/Thumbnails23002020100048giam thieu chat thai nhua (1)_Key_08102021080824.jpg
10/8/2021 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Công đoàn; Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhPhát động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa./Lists/ImageCMS/2021-10/Thumbnails23002020100048giam thieu chat thai nhua (1)_Key_08102021080824.jpg
10/8/2021 9:00 AMYesĐã ban hànhphat-dong-can-bo-doan-vien-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-guong-mau-tich-cuc-va-di-dau-trong-viec-giam-thieu-chat-thai-nhua
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)/Lists/ImageCMS/2021-10/1b78750542pm_Key_08102021073400.jpg
10/8/2021 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoàn; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhKỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)/Lists/ImageCMS/2021-10/1b78750542pm_Key_08102021073400.jpg
10/8/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhky-niem-60-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh-tren-bien-23-10-1961-23-10-2021
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/20/2021)Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/20/2021)/Lists/ImageCMS/2021-10/dân vận_Key_08102021075008.jpg
10/8/2021 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công đoàn; Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhKỷ niệm 91 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/20/2021)/Lists/ImageCMS/2021-10/dân vận_Key_08102021075008.jpg
10/8/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhky-niem-91-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-15-10-1930-15-10-2021-va-22-nam-ngay-dan-van-cua-ca-nuoc-15-10-1999-15-20-2021
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/hinhanhtt03_Key_06102021105113.jpg
10/6/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoàn; Tài liệu; Tin liên kết; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhTRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-TTCP  CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ/Lists/ImageCMS/2021-10/hinhanhtt03_Key_06102021105113.jpg
10/6/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhtrien-khai-thong-tu-so-03-2021-tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu
Thanh tra tỉnh Bến Tre triển khai App Monile “ Thông tin tuyên giáo”Thanh tra tỉnh Bến Tre triển khai App Monile “ Thông tin tuyên giáo”/Lists/ImageCMS/2021-09/áp dien thoai_Key_30092021131541.jpg

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Ban Tuyên giáo tỉnh Bến Tre có Công văn số 584-CV/BTGTU về việc triển khai App Mobile “Thông tin tuyên giáo".

9/30/2021 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thông báo; Tin liên kết; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh Bến Tre triển khai App Monile “ Thông tin tuyên giáo”/Lists/ImageCMS/2021-09/áp dien thoai_Key_30092021131541.jpg

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Ban Tuyên giáo tỉnh Bến Tre có Công văn số 584-CV/BTGTU về việc triển khai App Mobile “Thông tin tuyên giáo".

9/30/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-ben-tre-trien-khai-app-monile--thong-tin-tuyen-giao
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchThanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách/Lists/ImageCMS/2021-09/Đoàn CTN_Key_23092021074321.jpg

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 847/KL-TT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có Ông Phạm Minh Hoà -Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ trì và các thành viên đoàn thanh tra gồm Trưởng, phó, thư ký Đoàn; đại diện Tổ giám sát (Phòng Nghiệp vụ 5- Thanh tra tỉnh). Về phía Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có bà Nguyễn Thị Diễm Phượng- Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Hùng-Tổng giám đốc công ty cùng đại diện các phòng ban có liên quan. 


9/23/2021 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Kết luận thanh tra; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Tin liên kếtTinBùi Thị Hồng Phấn, NV2 Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách/Lists/ImageCMS/2021-09/Đoàn CTN_Key_23092021074321.jpg

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 847/KL-TT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có Ông Phạm Minh Hoà -Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ trì và các thành viên đoàn thanh tra gồm Trưởng, phó, thư ký Đoàn; đại diện Tổ giám sát (Phòng Nghiệp vụ 5- Thanh tra tỉnh). Về phía Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có bà Nguyễn Thị Diễm Phượng- Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Hùng-Tổng giám đốc công ty cùng đại diện các phòng ban có liên quan. 


9/23/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-cua-cong-ty-co-phan-cap-thoat-nuoc-ben-tre-ve-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-tai-san-dau-tu-xay-dung-quan-ly-su-dung-dat-va-thuc-hien-nghia-vu-nop-ngan-sach
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh /Lists/ImageCMS/2021-09/BPCHĐND_Key_22092021170505.jpg

Chiều ngày 20/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về nội dung việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh. 

9/22/2021 6:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Đoàn thể; Tin liên kết; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin thanh tra; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhĐoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh /Lists/ImageCMS/2021-09/BPCHĐND_Key_22092021170505.jpg

Chiều ngày 20/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về nội dung việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh. 

9/22/2021 6:00 PMYesĐã ban hànhdoan-giam-sat-cua-ban-phap-che-hoi-dong-nhan-dan-tinh-lam-viec-voi-thanh-tra-tinh
Trao Quyết định bố trí và phân công nhiệm vụ công chứcTrao Quyết định bố trí và phân công nhiệm vụ công chức/Lists/ImageCMS/2021-09/trao quyet dinh ta van lanh_Key_01092021090646.jpg

Sáng ngày 01/9/2021, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức trao Quyết định về việc bố trí và phân công nhiệm vụ công chức. Tham dự và chủ trì có ông Phạm Minh Hoà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; cùng các ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chánh Thanh tra, lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, công chức cơ quan và công chức được điều động.​

9/1/2021 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Thông báo; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhTrao Quyết định bố trí và phân công nhiệm vụ công chức/Lists/ImageCMS/2021-09/trao quyet dinh ta van lanh_Key_01092021090646.jpg

Sáng ngày 01/9/2021, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức trao Quyết định về việc bố trí và phân công nhiệm vụ công chức. Tham dự và chủ trì có ông Phạm Minh Hoà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; cùng các ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chánh Thanh tra, lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, công chức cơ quan và công chức được điều động.​

9/1/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhtrao-quyet-dinh-bo-tri-va-phan-cong-nhiem-vu-cong-chuc
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre trên mạng xã hội ZaloCổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre trên mạng xã hội Zalo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/8/2021, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bến Tre chính thức ra mắt độc giả kênh thông tin mạng xã hội Zalo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre.

8/20/2021 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thông báo; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhCổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre trên mạng xã hội Zalo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/8/2021, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bến Tre chính thức ra mắt độc giả kênh thông tin mạng xã hội Zalo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre.

8/20/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhcong-thong-tin-dien-tu-tinh-ben-tre-tren-mang-xa-hoi-zalo
Công bố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TreCông bố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2021-08/thủ tuc hành chính_Key_17082021115545.jpg
8/17/2021 12:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Thông báo; Tin liên kết; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhCông bố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2021-08/thủ tuc hành chính_Key_17082021115545.jpg
8/17/2021 12:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-ban-hanh-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thay-the-trong-linh-vuc-khieu-nai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-ben-tre-ubnd-cap-huyen-va-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Thanh tra tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19Thanh tra tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19/Lists/ImageCMS/2021-08/5k anh bìa_Key_05082021185035.jpg

​Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn kịp thời, không để lây lan dịch, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiệm Công văn số 4491/UBND-KGVX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã cụ thể hóa các công việc cụ thể như sau:

- Phân công, bố trí công chức và người lao động làm việc tại cơ quan và nhân lực làm việc tại nhà qua các ứng dụng công nghệ làm việc từ xa, đối với công chức làm việc tại cơ quan phải thực hiện đúng 5K về “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế"


8/5/2021 7:00 PMYes1Đã ban hành135000Thông báo; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Công khai; Công đoànTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19/Lists/ImageCMS/2021-08/5k anh bìa_Key_05082021185035.jpg

​Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn kịp thời, không để lây lan dịch, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiệm Công văn số 4491/UBND-KGVX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã cụ thể hóa các công việc cụ thể như sau:

- Phân công, bố trí công chức và người lao động làm việc tại cơ quan và nhân lực làm việc tại nhà qua các ứng dụng công nghệ làm việc từ xa, đối với công chức làm việc tại cơ quan phải thực hiện đúng 5K về “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế"


8/5/2021 7:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-ben-tre-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19
Lễ công bố quyết định về công tác cán bộLễ công bố quyết định về công tác cán bộ/PublishingImages/bo%20nhiem%20Phuong,%20van.jpg

Sáng ngày 2/8/2021, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Phạm Minh Hoà dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có ông Lê Quốc Bửu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện công chức các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

8/5/2021 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoàn; Thông báo; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhLễ công bố quyết định về công tác cán bộ/PublishingImages/bo%20nhiem%20Phuong,%20van.jpg

Sáng ngày 2/8/2021, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Phạm Minh Hoà dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có ông Lê Quốc Bửu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện công chức các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

8/5/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhle-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo
LỜI KÊU GỌI CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY Toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Bến Tre quyết tâm  thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủLỜI KÊU GỌI CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY Toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Bến Tre quyết tâm  thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ/Lists/ImageCMS/2021-08/bi thu ben tre (1)_Key_18082021092423.png
7/27/2021 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công đoàn; Công khai; Đảng ủy; Đoàn thể; Thông báo; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinLỜI KÊU GỌI CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY Toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Bến Tre quyết tâm  thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ/Lists/ImageCMS/2021-08/bi thu ben tre (1)_Key_18082021092423.png
7/27/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhloi-keu-goi-cua-bi-thu-tinh-uy-toan-dang-toan-quan-va-toan-dan-tinh-ben-tre-quyet-tam-thuc-hien-nghiem-va-co-ket-qua-chi-thi-so-16-cua-thu-tuong-chinh-phu
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngQuy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/Lists/ImageCMS/2021-08/hình nen baocao_Key_18082021092509.png

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Thông tư) có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

7/12/2021 2:00 PMYes6Đã ban hành135000Thanh tra chuyên đề; Thanh tra hành chính; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Thông báo; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhQuy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/Lists/ImageCMS/2021-08/hình nen baocao_Key_18082021092509.png

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Thông tư) có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

7/12/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhquy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/Translation Packages/2021-07/tbt_Key_27072021192720.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng.

7/12/2021 11:00 AMYes8Đã ban hành135000Công đoàn; Đảng ủy; Đoàn thể; Công khai; Đảng ủyTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/Translation Packages/2021-07/tbt_Key_27072021192720.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng.

7/12/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhmot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam
1 - 30Next