{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thanh tra tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chứcThanh tra tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chức/Lists/ImageCMS/2023-06/traoquyetdinhphan_Key_01062023145624.jpg
6/1/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin thanh tra; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chức/Lists/ImageCMS/2023-06/traoquyetdinhphan_Key_01062023145624.jpg
6/1/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-trao-quyet-dinh-dieu-dong-va-bo-nhiem-cong-chuc
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2023Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-05/19052023_Key_23052023144453.jpg
5/23/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhTập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-05/19052023_Key_23052023144453.jpg
5/23/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhtap-huan-boi-duong-nghiep-vu-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-nam-2023
Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023/Lists/ImageCMS/2023-05/addtext_com_MDMxNjUxMTQyNw_Key_17052023144259.jpg
5/17/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023/Lists/ImageCMS/2023-05/addtext_com_MDMxNjUxMTQyNw_Key_17052023144259.jpg
5/17/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-giao-ban-cong-tac-thang-5-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-thang-6-2023
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bến TreTrao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-05/ID2023511165153287_11052023_2023511165242584_Key_16052023134859.jpg
5/16/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhTrao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-05/ID2023511165153287_11052023_2023511165242584_Key_16052023134859.jpg
5/16/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhtrao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-chanh-thanh-tra-tinh-ben-tre
Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh  nhiệm kỳ 2023-2028Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh  nhiệm kỳ 2023-2028/Lists/ImageCMS/2023-05/1_Key_08052023073510.png
5/8/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoàn; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Như Anh, Văn phòng Thanh tra tỉnhĐại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh  nhiệm kỳ 2023-2028/Lists/ImageCMS/2023-05/1_Key_08052023073510.png
5/8/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhdai-hoi-cong-doan-co-so-thanh-tra-tinh-nhiem-ky-2023-2028
Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành  trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính  và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành  trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính  và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử/Lists/ImageCMS/2023-04/Thong-tu-la-gi_Key_27042023103235.jpg
4/27/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành  trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính  và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử/Lists/ImageCMS/2023-04/Thong-tu-la-gi_Key_27042023103235.jpg
4/27/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhquy-dinh-mot-so-noi-dung-va-bien-phap-thi-hanh-trong-so-hoa-ho-so-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-va-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu
Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc tách thửa, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành.Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc tách thửa, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành./Lists/ImageCMS/2023-04/chauthanh_Key_26042023074958.png
4/26/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tổng hợp; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinNguyễn Thị Như Anh, Văn phòng Thanh tra tỉnhCông bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc tách thửa, phân lô, bán nền; việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành./Lists/ImageCMS/2023-04/chauthanh_Key_26042023074958.png
4/26/2023 8:00 AMYesĐã ban hành
Hưởng ứng Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023  do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcHưởng ứng Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023  do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức/Lists/ImageCMS/2023-04/chaycongdoan_Key_18042023071827.png
4/18/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Công đoàn; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinNguyễn Thị Như Anh, Văn phòng Thanh tra tỉnhHưởng ứng Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023  do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức/Lists/ImageCMS/2023-04/chaycongdoan_Key_18042023071827.png
4/18/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhhuong-ung-le-phat-dong-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-nam-2023-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-to-chuc
NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGÀNH THANH TRA KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRANHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGÀNH THANH TRA KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA/Lists/ImageCMS/2023-04/chauthanh_Key_14042023095404.jpg
4/14/2023 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinLê Phước, Thanh tra huyện Châu ThànhNHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGÀNH THANH TRA KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA/Lists/ImageCMS/2023-04/chauthanh_Key_14042023095404.jpg
4/14/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhnhung-dieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-thanh-tra-khong-duoc-lam-trong-thuc-hien-nhiem-vu-thanh-tra
Hội nghị công chức và người lao động Quý I năm 2023Hội nghị công chức và người lao động Quý I năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-04/pmh104_Key_11042023093126.jpg
4/11/2023 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhHội nghị công chức và người lao động Quý I năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-04/pmh104_Key_11042023093126.jpg
4/11/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhhoi-nghi-cong-chuc-va-nguoi-lao-dong-quy-i-nam-2023
Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023/Lists/ImageCMS/2023-04/giaoban74_Key_11042023093556.jpg
4/11/2023 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023/Lists/ImageCMS/2023-04/giaoban74_Key_11042023093556.jpg
4/11/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-giao-ban-cong-tac-thang-4-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-thang-5-2023
Huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2022Huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2022/Lists/ImageCMS/2023-04/lien_Key_11042023071227.jpg
4/11/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriHuyện Ba Tri tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2022/Lists/ImageCMS/2023-04/lien_Key_11042023071227.jpg
4/11/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhhuyen-ba-tri-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-luat-thanh-tra-nam-2022
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025/Lists/ImageCMS/2023-04/2023444_Key_07042023134121.jpg
4/7/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Đảng ủy; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhHội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025/Lists/ImageCMS/2023-04/2023444_Key_07042023134121.jpg
4/7/2023 2:00 PMYesĐã ban hành
Chi bộ Thanh tra huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị sơ kết  giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025Chi bộ Thanh tra huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị sơ kết  giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025/Lists/ImageCMS/2023-04/batri_Key_07042023135608.jpg
4/7/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriChi bộ Thanh tra huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị sơ kết  giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025/Lists/ImageCMS/2023-04/batri_Key_07042023135608.jpg
4/7/2023 2:00 PMYesĐã ban hành
Châu Thành đẩy mạnh việc Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh traChâu Thành đẩy mạnh việc Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra/Lists/ImageCMS/2023-04/bacho_Key_03042023101819.jpg
4/3/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Đảng ủy; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin thanh traTinLê Phước, Thanh tra huyện Châu ThànhChâu Thành đẩy mạnh việc Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra/Lists/ImageCMS/2023-04/bacho_Key_03042023101819.jpg
4/3/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhchau-thanh-day-manh-viec-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cong-tac-thanh-tra
Công bố quyết định công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba TriCông bố quyết định công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba Tri/Lists/ImageCMS/2023-03/quyetdinhLien_Key_29032023233225.jpg
3/30/2023 12:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriCông bố quyết định công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba Tri/Lists/ImageCMS/2023-03/quyetdinhLien_Key_29032023233225.jpg
3/30/2023 12:00 AMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-cong-tac-can-bo-doi-voi-thanh-tra-huyen-ba-tri
Đoàn công tác Thanh tra tỉnh Bến Tre trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Bình DươngĐoàn công tác Thanh tra tỉnh Bến Tre trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Bình Dương/Lists/ImageCMS/2023-03/ctbinhduong_Key_29032023234431.png
3/30/2023 12:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinĐoàn công tác Thanh tra tỉnh Bến Tre trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Bình Dương/Lists/ImageCMS/2023-03/ctbinhduong_Key_29032023234431.png
3/30/2023 12:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bến Tre ( Trung tâm IOC)Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bến Tre ( Trung tâm IOC)/Lists/ImageCMS/2023-03/3_694_Key_27032023085741.jpg
3/27/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhTrung tâm điều hành thông minh tỉnh Bến Tre ( Trung tâm IOC)/Lists/ImageCMS/2023-03/3_694_Key_27032023085741.jpg
3/27/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhtrung-tam-dieu-hanh-thong-minh-tinh-ben-tre-trung-tam-ioc
Cách tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  của tỉnh Bến TreCách tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  của tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-03/csdlkdancu_Key_21032023070949.jpg
3/21/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhCách tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  của tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-03/csdlkdancu_Key_21032023070949.jpg
3/21/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhcach-tra-cuu-thong-tin-cong-dan-tu-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-khi-tiep-nhan-ho-so-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cua-tinh-ben-tre
Thanh tra tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực Thanh tra tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực /Lists/ImageCMS/2023-03/1332023_Key_16032023084518.jpg
3/16/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Đảng ủy; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Tin hoạt động Đảng, đoàn thể; Tin thanh traTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực /Lists/ImageCMS/2023-03/1332023_Key_16032023084518.jpg
3/16/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-trien-khai-chuyen-de-nam-2023-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-ve-xay-dung-doi-ngu-can-bo-dang-vien-that-su-tien-phong-guong-mau-co-dao-duc-cach-mang-trong-sang-ban-linh-chinh-tri-vung-vang-du-nang-luc
Họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3Họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/Lists/ImageCMS/2023-03/8_Key_16032023085208.3_Key_16032023085208.2023_Key_16032023085208.jpg
3/16/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Công đoàn; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinTrần Thế Vĩnh, Phòng Nghiệp vụ 2Họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/Lists/ImageCMS/2023-03/8_Key_16032023085208.3_Key_16032023085208.2023_Key_16032023085208.jpg
3/16/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Bến Tre hưởng ứng  “ Tuần lễ Áo dài Việt Nam”Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Bến Tre hưởng ứng  “ Tuần lễ Áo dài Việt Nam”/Lists/ImageCMS/2023-03/tuanleaodai_Key_09032023095601.jpg
3/9/2023 10:00 AMYes119Đã ban hành135000Công đoàn; Tin nổi bậtTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhCông đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Bến Tre hưởng ứng  “ Tuần lễ Áo dài Việt Nam”/Lists/ImageCMS/2023-03/tuanleaodai_Key_09032023095601.jpg
3/9/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhcong-doan-co-so-thanh-tra-tinh-ben-tre-huong-ung--tuan-le-ao-dai-viet-nam
Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023/Lists/ImageCMS/2023-03/giao ban tháng 3_Key_08032023152814.jpg
3/8/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Thanh tra hành chính; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023/Lists/ImageCMS/2023-03/giao ban tháng 3_Key_08032023152814.jpg
3/8/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-giao-ban-cong-tac-thang-3-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-thang-4-2023
Ký kết giao ước thi đua Thanh tra các Huyện, Thành phố năm 2023Ký kết giao ước thi đua Thanh tra các Huyện, Thành phố năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-03/kyketgiao uoc_Key_08032023153612.jpg
3/8/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhKý kết giao ước thi đua Thanh tra các Huyện, Thành phố năm 2023/Lists/ImageCMS/2023-03/kyketgiao uoc_Key_08032023153612.jpg
3/8/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhky-ket-giao-uoc-thi-dua-thanh-tra-cac-huyen-thanh-pho-nam-2023
Thanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực tài chính  đối với Trường Mầm non Mỹ HòaThanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực tài chính  đối với Trường Mầm non Mỹ Hòa/Lists/ImageCMS/2023-02/hinh 2_Key_22022023142627.jpg
2/22/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriThanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực tài chính  đối với Trường Mầm non Mỹ Hòa/Lists/ImageCMS/2023-02/hinh 2_Key_22022023142627.jpg
2/22/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-ba-tri-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-linh-vuc-tai-chinh-doi-voi-truong-mam-non-my-hoa
Công bố Quyết định thanh tra số 70/QĐ-TT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của  Chánh Thanh tra tỉnh Bến TreCông bố Quyết định thanh tra số 70/QĐ-TT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của  Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-02/hinh 3_Key_22022023144457.jpg
2/22/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin trong ngànhTinChâu Thị Kim Lan, Phòng Nghiệp vụ 2Công bố Quyết định thanh tra số 70/QĐ-TT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của  Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre/Lists/ImageCMS/2023-02/hinh 3_Key_22022023144457.jpg
2/22/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-so-70-qd-tt-ngay-09-thang-02-nam-2023-cua-chanh-thanh-tra-tinh-ben-tre
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíNgười phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/15/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tổng hợp; Tin thanh tra; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhNgười phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/15/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhnguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủThanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ/Lists/ImageCMS/2023-02/z4081497792304_441e85a6121c454781a809e4785841e3_Key_04022023071630.jpg
2/4/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thông báo; Tin nổi bật; Tin trong ngànhTinHuỳnh Thị Thuý Oanh, Phòng NV2Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ/Lists/ImageCMS/2023-02/z4081497792304_441e85a6121c454781a809e4785841e3_Key_04022023071630.jpg
2/4/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-theo-nghi-quyet-so-68-nq-cp-cua-chinh-phu
THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023/Lists/ImageCMS/2022-12/HNCBCC 3_Key_29122022162905.png
12/29/2022 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Đoàn thể; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Như Anh, Văn phòng Thanh tra tỉnhTHANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023/Lists/ImageCMS/2022-12/HNCBCC 3_Key_29122022162905.png
12/29/2022 5:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-nam-2023
Kiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản Kiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản /Lists/ImageCMS/2022-12/hih_Key_02122022134100.png
12/2/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinDương Vĩnh Thịnh, Sở TNMTKiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản /Lists/ImageCMS/2022-12/hih_Key_02122022134100.png
12/2/2022 2:00 PMYesĐã ban hànhkiem-tra-trach-nhiem-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-khoang-san
1 - 30Next