{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủThanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ/Lists/ImageCMS/2023-02/z4081497792304_441e85a6121c454781a809e4785841e3_Key_04022023071630.jpg
2/4/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thông báo; Tin nổi bật; Tin trong ngànhTinHuỳnh Thị Thuý Oanh, Phòng NV2Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ/Lists/ImageCMS/2023-02/z4081497792304_441e85a6121c454781a809e4785841e3_Key_04022023071630.jpg
2/4/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-theo-nghi-quyet-so-68-nq-cp-cua-chinh-phu
THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023/Lists/ImageCMS/2022-12/HNCBCC 3_Key_29122022162905.png
12/29/2022 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Đoàn thể; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNhư Anh, Phòng NV3THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023/Lists/ImageCMS/2022-12/HNCBCC 3_Key_29122022162905.png
12/29/2022 5:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-nam-2023
Kiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản Kiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản /Lists/ImageCMS/2022-12/hih_Key_02122022134100.png
12/2/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinDương Vĩnh Thịnh, Sở TNMTKiểm tra trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản /Lists/ImageCMS/2022-12/hih_Key_02122022134100.png
12/2/2022 2:00 PMYesĐã ban hànhkiem-tra-trach-nhiem-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-khoang-san
Hướng dẫn tải và cài đặt VNeID trên điện thoại di độngHướng dẫn tải và cài đặt VNeID trên điện thoại di động/Lists/ImageCMS/2022-12/hinh 01_Key_02122022141733.jpg

12/2/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhHướng dẫn tải và cài đặt VNeID trên điện thoại di động/Lists/ImageCMS/2022-12/hinh 01_Key_02122022141733.jpg

12/2/2022 2:00 PMYesĐã ban hànhhuong-dan-tai-va-cai-dat-vneid-tren-dien-thoai-di-dong
Chi bộ 3, Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi bộ 3, Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025/Lists/ImageCMS/2022-11/dhcb01_Key_02112022135546.jpg
11/2/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Đảng ủy; Tin tổng hợp; Tin nổi bật; Tin thanh traTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhChi bộ 3, Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025/Lists/ImageCMS/2022-11/dhcb01_Key_02112022135546.jpg
11/2/2022 2:00 PMYesĐã ban hànhchi-bo-3-thanh-tra-tinh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2022-2025
Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamHọp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/Lists/ImageCMS/2022-10/hinhpn00211_Key_28102022144530.jpg
10/28/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Công đoàn; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinTrần Thế Vĩnh, Phòng Nghiệp vụ 2Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/Lists/ImageCMS/2022-10/hinhpn00211_Key_28102022144530.jpg
10/28/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhhop-mat-ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam
Đảng bộ Thanh tra tỉnh Bến Tre sơ kết 02 nămthực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới"  theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyĐảng bộ Thanh tra tỉnh Bến Tre sơ kết 02 nămthực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới"  theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Lists/ImageCMS/2022-10/z3830534059855_cc4bb2e18a7b1435e281ad86429ceb55_Key_28102022132456.jpg
10/28/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000 Dự án đầu tư chuẩn bị triển khai; Đảng ủy; Tin thanh tra; Tin tổng hợpTinLê Quốc BửuĐảng bộ Thanh tra tỉnh Bến Tre sơ kết 02 nămthực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới"  theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Lists/ImageCMS/2022-10/z3830534059855_cc4bb2e18a7b1435e281ad86429ceb55_Key_28102022132456.jpg
10/28/2022 2:00 PMYesĐã ban hànhdang-bo-thanh-tra-tinh-ben-tre-so-ket-02-namthuc-hien-phong-trao-thi-dua-dong-khoi-moi-theo-chi-thi-so-01-ct-tu-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy
Thanh tra huyện Ba Tri sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”Thanh tra huyện Ba Tri sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/20/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriThanh tra huyện Ba Tri sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/20/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-ba-tri-so-ket-02-nam-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dong-khoi-moi
Huyện Mỏ Cày Bắc triển khai thực hiện công tác  kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022Huyện Mỏ Cày Bắc triển khai thực hiện công tác  kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/11/2022 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợpTinNguyễn Văn CHuyện Mỏ Cày Bắc triển khai thực hiện công tác  kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/11/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhhuyen-mo-cay-bac-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2022
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CPThanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP/Lists/ImageCMS/2022-10/2_Key_05102022081110.jpg
10/5/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinHuỳnh Thị Thuý Oanh, Phòng NV2Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP/Lists/ImageCMS/2022-10/2_Key_05102022081110.jpg
10/5/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-theo-nghi-quyet-68-nq-cp
Công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba TriCông bố quyết định về công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba Tri/Lists/ImageCMS/2022-10/1_Key_04102022160717.jpg
10/4/2022 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriCông bố quyết định về công tác cán bộ đối với Thanh tra huyện Ba Tri/Lists/ImageCMS/2022-10/1_Key_04102022160717.jpg
10/4/2022 5:00 PMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-doi-voi-thanh-tra-huyen-ba-tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức  Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức  Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)/Lists/ImageCMS/2022-09/hinh_Key_30092022092913.png
9/30/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin trong ngànhTinNguyễn Văn DĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức  Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)/Lists/ImageCMS/2022-09/hinh_Key_30092022092913.png
9/30/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhdoan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-ben-tre-to-chuc-hoi-nghi-lay-y-kien-dong-gop-du-thao-luat-thanh-tra-sua-doi
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc tách thửa, phân lô, bán nền, quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc tách thửa, phân lô, bán nền, quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành /Lists/ImageCMS/2022-09/Cong bo Chau thành 2_Key_30092022094741.jpg
9/30/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin trong ngành; Tin thanh traTinTrần Thế Vĩnh, Phòng Nghiệp vụ 2Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc tách thửa, phân lô, bán nền, quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành /Lists/ImageCMS/2022-09/Cong bo Chau thành 2_Key_30092022094741.jpg
9/30/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-viec-tach-thua-phan-lo-ban-nen-quan-ly-su-dung-nha-dat-cong-tren-dia-ban-huyen-chau-thanh
Thanh tra tỉnh Bến Tre tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022Thanh tra tỉnh Bến Tre tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022/Lists/ImageCMS/2022-09/hình BT_Key_28092022104503.jpg
9/28/2022 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinDuy Thảo, Nghiệp vụ 4Thanh tra tỉnh Bến Tre tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022/Lists/ImageCMS/2022-09/hình BT_Key_28092022104503.jpg
9/28/2022 11:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-ben-tre-to-chuc-boc-tham-lua-chon-ngau-nhien-nguoi-duoc-xac-minh-tai-san-thu-nhap-nam-2022
Thanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn.Thanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn./Lists/ImageCMS/2022-09/h1_Key_26092022165307.jpg
9/26/2022 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriThanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn./Lists/ImageCMS/2022-09/h1_Key_26092022165307.jpg
9/26/2022 5:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-ba-tri-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-linh-vuc-dau-tu-xay-dung-co-ban-doi-voi-uy-ban-nhan-dan-xa-my-nhon
Công bố quyết định điều động công chức Thanh tra huyện Mỏ Cày NamCông bố quyết định điều động công chức Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam/Lists/ImageCMS/2022-09/HCS MCN_Key_22092022130147.jpg
9/22/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Cúc, Thanh tra huyện MCNCông bố quyết định điều động công chức Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam/Lists/ImageCMS/2022-09/HCS MCN_Key_22092022130147.jpg
9/22/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhcong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-cong-chuc-thanh-tra-huyen-mo-cay-nam
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Thạnh PhúThanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Thạnh Phú/Lists/ImageCMS/2022-08/CB KLTT huyện Thanh Phú_Key_31082022143909.jpg
8/31/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin thanh traTinHuỳnh Thị Thuý Oanh, Phòng NV2Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Thạnh Phú/Lists/ImageCMS/2022-08/CB KLTT huyện Thanh Phú_Key_31082022143909.jpg
8/31/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-tai-ubnd-huyen-thanh-phu
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhNghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh/Lists/ImageCMS/2022-08/Cơ quan thanh tra_Key_31082022145514.jpg
8/31/2022 3:00 PMYes122Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhNghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh/Lists/ImageCMS/2022-08/Cơ quan thanh tra_Key_31082022145514.jpg
8/31/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhnghi-dinh-quy-dinh-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-don-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-anh
Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam công bố Kết luận thanh tra hành chínhThanh tra huyện Mỏ Cày Nam công bố Kết luận thanh tra hành chính/Lists/ImageCMS/2022-08/hinh CBKLTT MCN 1_Key_29082022091715.jpg
8/29/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin tổng hợpTinNguyễn Thị Cúc, Thanh tra huyện MCNThanh tra huyện Mỏ Cày Nam công bố Kết luận thanh tra hành chính/Lists/ImageCMS/2022-08/hinh CBKLTT MCN 1_Key_29082022091715.jpg
8/29/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-mo-cay-nam-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-hanh-chinh
Thanh tra huyện Mỏ Cày Nam: Công bố quyết định thanh tra hành chínhThanh tra huyện Mỏ Cày Nam: Công bố quyết định thanh tra hành chính/Lists/ImageCMS/2022-08/MCN16_Key_19082022081237.8_Key_19082022081237.jpg
8/19/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Thanh tra hành chính; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Tin nổi bậtTinNguyễn Thị Cúc, Thanh tra huyện MCNThanh tra huyện Mỏ Cày Nam: Công bố quyết định thanh tra hành chính/Lists/ImageCMS/2022-08/MCN16_Key_19082022081237.8_Key_19082022081237.jpg
8/19/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-mo-cay-nam-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-hanh-chinh
Lễ công bố và trao Quyết định về việc tặng Bằng khen cho công chức Thanh tra tỉnh Bến Tre có thành tích xuất sắcLễ công bố và trao Quyết định về việc tặng Bằng khen cho công chức Thanh tra tỉnh Bến Tre có thành tích xuất sắc/Lists/ImageCMS/2022-08/bangkhenTTCP15_Key_19082022083308.8_Key_19082022083308.jpg
8/19/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin nổi bật; Tin tổng hợp; Tin trong ngành; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhLễ công bố và trao Quyết định về việc tặng Bằng khen cho công chức Thanh tra tỉnh Bến Tre có thành tích xuất sắc/Lists/ImageCMS/2022-08/bangkhenTTCP15_Key_19082022083308.8_Key_19082022083308.jpg
8/19/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhle-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-ve-viec-tang-bang-khen-cho-cong-chuc-thanh-tra-tinh-ben-tre-co-thanh-tich-xuat-sac
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ LáchThanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách/Lists/ImageCMS/2022-08/cholach16_Key_19082022074237.8_Key_19082022074237.jpg
8/19/2022 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinDuy Thảo, Nghiệp vụ 4Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách/Lists/ImageCMS/2022-08/cholach16_Key_19082022074237.8_Key_19082022074237.jpg
8/19/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-trach-nhiem-tai-uy-ban-nhan-dan-huyen-cho-lach
Huyện Ba Tri: Sơ kết tình hình, kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 giữa Thanh tra huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủyHuyện Ba Tri: Sơ kết tình hình, kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 giữa Thanh tra huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy/Lists/ImageCMS/2022-08/batri11_Key_15082022105531.8_Key_15082022105531.jpg
8/15/2022 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Tin tổng hợp; Tin thanh tra; Tin nổi bật; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phốTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriHuyện Ba Tri: Sơ kết tình hình, kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 giữa Thanh tra huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy/Lists/ImageCMS/2022-08/batri11_Key_15082022105531.8_Key_15082022105531.jpg
8/15/2022 11:00 AMYesĐã ban hànhhuyen-ba-tri-so-ket-tinh-hinh-ket-qua-phoi-hop-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-6-thang-dau-nam-2022-giua-thanh-tra-huyen-va-uy-ban-kiem-tra-huyen-uy
Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạngNghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng/Lists/ImageCMS/2022-08/DVCTT toan trinh_Key_11082022102118.jpg
8/11/2022 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Công khai; Tin nổi bật; Thông tin tuyên truyền, CCHCTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhNghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng/Lists/ImageCMS/2022-08/DVCTT toan trinh_Key_11082022102118.jpg
8/11/2022 11:00 AMYesĐã ban hànhnghi-dinh-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-quan-nha-nuoc-tren-moi-truong-mang
Thanh tra huyện Thạnh Phú: Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh PhúThanh tra huyện Thạnh Phú: Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Phú/Lists/ImageCMS/2022-08/thanhphu9_Key_11082022094915.8_Key_11082022094915.jpg
8/11/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinHồng Nhung, Thanh tra huyện Thạnh PhúThanh tra huyện Thạnh Phú: Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Phú/Lists/ImageCMS/2022-08/thanhphu9_Key_11082022094915.8_Key_11082022094915.jpg
8/11/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-thanh-phu-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-trach-nhiem-doi-voi-chu-tich-ubnd-thi-tran-thanh-phu
Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022/Lists/ImageCMS/2022-08/5_Key_08082022142014.8_Key_08082022142014.2022 quang canh_Key_08082022142014.jpg
8/8/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin liên kết; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Huỳnh Như, Văn phòng Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022/Lists/ImageCMS/2022-08/5_Key_08082022142014.8_Key_08082022142014.2022 quang canh_Key_08082022142014.jpg
8/8/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-tinh-giao-ban-cong-tac-thang-7-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-thang-8-2022
Huyện Ba Tri: Thành lập các Tổ công tác rà soát, vận động các trường hợp khiếu nại, tranh chấp đất đai dai dẳng trên địa bàn huyệnHuyện Ba Tri: Thành lập các Tổ công tác rà soát, vận động các trường hợp khiếu nại, tranh chấp đất đai dai dẳng trên địa bàn huyện/Lists/ImageCMS/2022-08/z3615831767967_5b5cb175edf07d38c6a66d227fe0fe1b_Key_08082022142833.jpg
8/8/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Công khai; Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriHuyện Ba Tri: Thành lập các Tổ công tác rà soát, vận động các trường hợp khiếu nại, tranh chấp đất đai dai dẳng trên địa bàn huyện/Lists/ImageCMS/2022-08/z3615831767967_5b5cb175edf07d38c6a66d227fe0fe1b_Key_08082022142833.jpg
8/8/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhhuyen-ba-tri-thanh-lap-cac-to-cong-tac-ra-soat-van-dong-cac-truong-hop-khieu-nai-tranh-chap-dat-dai-dai-dang-tren-dia-ban-huyen
Thanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hộiThanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội/Lists/ImageCMS/2022-08/z3615831767967_5b5cb175edf07d38c6a66d227fe0fe1b_Key_08082022143337.jpg
8/8/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Thanh tra Sở, ban ngành, huyện, Thành phố; Tin nổi bật; Tin thanh tra; Tin tổng hợp; Tin liên kết; Tin trong ngànhTinNguyễn Thị Bích Liên - Thanh tra huyện Ba TriThanh tra huyện Ba Tri công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội/Lists/ImageCMS/2022-08/z3615831767967_5b5cb175edf07d38c6a66d227fe0fe1b_Key_08082022143337.jpg
8/8/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-tra-huyen-ba-tri-cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-trach-nhiem-doi-voi-truong-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030/Lists/ImageCMS/2022-08/la-co-dang-1_Key_08082022135901.jpg
8/8/2022 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Đảng ủy; Công khai; Đảng ủy; Tin tổng hợpTinLê Quốc BửuKế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030/Lists/ImageCMS/2022-08/la-co-dang-1_Key_08082022135901.jpg
8/8/2022 2:00 PMYesĐã ban hành
V/v triển khai Thông báo của Cục III, Thanh tra Chính phủV/v triển khai Thông báo của Cục III, Thanh tra Chính phủ/Lists/ImageCMS/2022-08/fUzea7M_Key_03082022144933.png
8/3/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Tin tổng hợp; Tin nổi bậtTinTrương Anh Thư, Văn phòng Thanh tra tỉnhV/v triển khai Thông báo của Cục III, Thanh tra Chính phủ/Lists/ImageCMS/2022-08/fUzea7M_Key_03082022144933.png
8/3/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhv-v-trien-khai-thong-bao-cua-cuc-iii-thanh-tra-chinh-phu
1 - 30Next